تماس با ریاست دانشگاه
پست الکترونیک :chancellor@qums.ac.ir
آدرس پستی : آدرس: خیابان نواب شمالی ـ خیابان شهید سلمانی ـ مجتمع ادارات ـ ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه علوم پزشکی
تلفن تماس : (19-33375518)(28)(98+)
نمابر: (33377089)(28)(98+)
داخلی : 2000