تماس با ریاست دانشگاه

پست الکترونیک :  chancellor@qums.ac.ir

آدرس پستی : قزوین- خیابان نواب شمالی ـ خیابان شهید سلمانی ـ مجتمع ادارات ـ ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه علوم پزشکی - طبقه اول

تلفن تماس : (33375518-19) (028) (98+)

نمابر: (33377089) (028) (98+)

داخلی :  2002-2001-2000