اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت
اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت
الف- امور کیفری
از قبیل(اختلاس کلاه برداری خیانت در امانت سرقت جعل سوء استفاده و غیره) که مراحل آن بشرح ذیل می‌باشد:
.اعلام گزارش وقوع جرم از سوی واحدهای ذیربط به دفتر
.بررسی گزارش واصله و جمع اوری اسناد و مدارک لازم
· طرح و تنظیم شکوائیه و تسلیم آن به دادسرای محل وقوع جرم
· پیگیری از طریق مراجع انتظامی(کلانتری، آگاهی حسب مورد)
· شرکت در وقت تعیین شده و پیگری تا حصول نتیجه و اجرای رای صادره
ب- امور حقوقی
· تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی
· تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه مدارک لازم.
· شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت
· اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم
· بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشگاه
از قبیل ضرر و زیان وارده موارد تخلیه ملک مطالبه اجور معوقه الزام به انجام تعهد و… با تنظیم لایحه، تهیه مدارک و مستندات لازم، شرکت در جلسات رسیدگی.
. بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری
ج- دعاوی اداری علیه دانشگاه و واحدهای تابعه
. بررسی، تهیه پاسخ و شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری حسب مورد مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه و واحدهای تابعه راجع به امور اداری و استخدامی
. رسیدگی به پرونده‌های موجود در مراجع اداری و شرکت در جلسات مربوطه از جمله
1 . هیات‌های تشخیص حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی
2. کمیسیون ماده 100: بررسی پرونده‌های مربوط به تخلفات ساختمانی از قبیل اضافه بنا عدم رعایت تراکم و کاربری
بررسی وضعیت متعهدین خدمت
1. بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدین خدمت
2. اقدام جهت مکاتبات لازم در زمینه اخذ سند تعهد و تعیین میزان مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ادارت و قسمت‌های مربوطه پرداخت کننده وجوه یا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد
3. اخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذارندن دورههای آموزشی به این دفتر معرفی می‌گردند.
4. پیگیری اسناد متعهدین به خدمت(دانشجویان پزشکی-پرستاری-بهیاری) و تارکین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است.

 اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی و تحصیل در خارج ازکشور
1. اخذ وثیقه‌های ملکی و غیرملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی
2. اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه
3. در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب
4. مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی
5. اخذ ضمانت نامه بانکی از دانشجویانی که قصد عزیمت به خارج از کشورجهت مسافرت سیاحتی ،زیارتی یا علمی را دارند
 بررسی امور ثبتی
1.نظارت و اقدام به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت
2. جمع‌آوری مدارک مورد نیاز در مورد املاکی که در حین اجرای تشریفات ثبتی مورد اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرند.
3. تهیه و تنظیم اسناد(رسمی-غیررسمی) معاملات از قبیل خرید و فروش اجاره رهن.
4. تقاضای صدور سند در مورد املاکی که تا کنون سند برای آنها صادر نگردیده است.
5. پاسخ به استعلامات واحدهای تابعه دانشگاه در حدود صلاحیت اداره حقوقی
6. انجام سایر امور مربوط مطابق دستور مقامات ذیربط
 قوانین مورد عمل:
- قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت
- آئین دادرسی مدنی
- آئین دادرسی کیفری
- قانون مدنی
- آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
و کلیه قوانین مرتبط با موضوع