هیات رسیدگی به تخلفات اداری

معرفی اعضاء هیأت:

*جناب آقای محمد مرادی رییس هیأت-کارشناس ارشد بهداشت روان(عضو هیئت علمی)

*جناب آقای عیسی کشاورز معتمدی نائب رییس هیأت- کارشناس حقوق

*جناب آقای مهندس علی جعفری دبیر هیأت-فوق لیسانس مهندسی صنایع/ایمنی صنعتی  

*جناب آقای عبداله کشاورز عضو اصلی- متخصص طب سنتی

*جناب آقای دکتر محمدرضاملکی عضو علی البدل-فوق تخصص کودکان

*جناب آقای داوود رحیمی شاد مسئول دفترهیأت – فوق لیسانس مدیریت

آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداري
-
قانون رسیدگی به تخلفات اداري
-  آئين نامه پيشگيري و مبازره با رشوه در دستگاههاي اجرا 

آیین نامه مربوط به حضور  غیاب کارکنان


آدرس: بلوار میرداماد-ابتدای خیابان شهید دکتر مفتح(غیاث آباد) ساختمان شماره 2 ستاد- شماره تماس هیأت 33689960