رتبه بندی و اعتباربخشی بین المللی
از میان مدل های مختلفی که برای تضمین کیفیت وجود دارد، اعتباربخشی از پذیرش و مقبولیت جهانی بسیاری برخوردار است.
مفهوم اعتباربخشی نخستین بار در امریکا نزدیک به صد سال پیش مطرح شد. اعتباربخشی، فرایندی داوطلبانه در جهت افزایش قابلیت پاسخگویی به عموم مردم و با هدف دستیابی به استانداردها از طریق اجرای ارزیابی مستقل سازمانی بیرونی و ثالث است. تمرکز اعتباربخشی نه تنها بر حصول اطمینان از دست یابی به استانداردهای اعتباربخشی (یا استانداردهای سازمان اعتباربخش) است، بلکه بر ارتقاء مداوم (Continuous Improvement) استانداردها نیز تمرکز دارد. به این ترتیب هدف اعتباربخشی به عنوان ابزاری نظام مند، افزایش پاسخگویی، ارتقاء مداوم کیفیت آموزش، و کمک به رهبران و مدیران سازمان ها و مراکز آموزش عالی است. اعتباربخشی برای هر دسته از گروه های زیر دارای مزایا و منافعی است:
 • به دانشجویان خارجی آتی در انتخاب دانشگاه با کیفیت کمک می کند
 • به دانشگاه، ساز و کاری ساختمند برای ارزیابی، پایش و بهبود کیفیت ارائه می دهد
 • باعث افزایش افتخار و شهرت دانشگاه در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می شود
 • می تواند بالقوه و غیر مستقیم بر رتبه دانشگاه در سیتسم های رتبه بندی تاثیر داشته باشد
 • می تواند ارتباطات بین المللی دانشگاه با دانشگاه های سایر کشورهای دنیا را تسهیل بخشد
اعتباربخشی انواع مختلفی دارد و در صنایع متفاوتی مانند آموزش ابتدایی، آموزش عالی، بهداشت و درمان، و غیره بکار می رود.
 
 
سازمان های اعتبار بخش
 
سازمان های اعتباربخش به دو دسته تقسیم می شوند. نخست، سازمان هایی که خودِ سازمان های اعتباربخش را تایید کرده و دارای صلاحیت می شناسند و دوم سازمان های اعتباربخشِ ذیصلاح که سازمان های ارائه دهنده مراقبت را اعتباربخشی می کنند. به حالت اول تایید صلاحیت (Recognition) و به حالت دوم اعتباربخشی (Accreditation) گفته می شود.
سازمان های تاییدکننده (Recognition)
تایید صلاحیت سازمان های اعتباربخش بر عهده شورای اعتباربخشی آموزشی عالی (Council for Higher Education Accreditation) یا CHEA است. سازمان CHEA سازمانی مستقل، و غیرانتفاعی و انجمنی متشکل از 3000 دانشگاه و موسسه آموزش عالی است که 60 سازمان اعتباربخشی موسسه ای یا برنامه ای را تایید صلاحیت نموده است.
سازمان های اعتباربخش (Accreditation)
سازمان های اعتباربخش، سازمان هایی مستقل و غیرانتفاعی هستند که خود باید صلاحیت خود را از سازمان های مرجع مانند CHEA دریافت کرده باشند. سازمان های اعتباربخش خود به دو دسته سازمان های اعتباربخشی موسسه ای و سازمان های اعتباربخشی برنامه ای دسته بندی می شوند.
این سازمان ها معمولا نتیجه محور هستند و هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی فعالیت می کنند. هر یک از سازمان های اعتباربخش دارای مجموعه استانداردهای از پیش تعریف شده هستند. می توان گفت پوشش موضوعی حداقل 70% استانداردهای سازمان های اعتباربخش مشابه با هم است و تنها در موارد جزئی با یکدیگر متفاوت هستند.
پراکندگی جغرافیایی سازمان های اعتباربخش متنوع است و کشورهای بسیاری دارای سازمان های اعتباربخش ذیصلاح با حوزه عمل جهانی هستند. وزارت آموزش عالی در هر کشور خود اولین نها دولتی اعتباربخشی به شمار می رود اما دارای سطح اثر و عمل ملی است.
نمونه هایی از سازمان های اعتباربخش ذیصلاح از سوی CHEA عبارتند از:
 
سازمان های اعتباربخشی موسسه ای
 • Accrediting Commission for Community and Junior Colleges Western Association of Schools and Colleges
 • Higher Learning Commission
 • Middle States Commission on Higher Education
 • New England Association of Schools and Colleges Commission on Institutions of Higher Education
 • New England Association of Schools and Colleges Commission on Technical and Career Institutions
 • Northwest Commission on Colleges and Universities
 • Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges
 • WASC Senior College and University Commission
 
 
سازمان های اعتباربخشی برنامه ای
 • Academy of Nutrition and Dietetics Accreditation Council for Education in Nutrition and Dietetics
 • Accreditation Commission for Acupuncture and Oriental Medicine
 • Accreditation Commission for Audiology Education
 • Commission on English Language Program Accreditation
 • Commission on Massage Therapy Accreditation
 • International Assembly for Collegiate Business Education
 • International Fire Service Accreditation Congress Degree Assembly
 • Joint Review Committee on Education in Radiologic Technology
 • Joint Review Committee on Educational Programs in Nuclear Medicine Technology
 • Liaison Committee on Medical Education
 • Midwifery Education Accreditation Council
 • Planning Accreditation Board
 • Psychological Clinical Science Accreditation System
 
 
شرح وظایف دفتر اعتباربخشی و رتبه بندی بین المللی
 1. بررسی اولیه برای اعتباربخشی بین المللی دانشگاه
 2. هماهنگی و هم گامی با حوزه بین الملل و معاونت ها و دانشکده ها و وزارت متبوع  برای آغاز فرآیند اعتباربخشی
 3. اجرای اعتبار بخشی
 4. پیگیری و حفظ شرایط اعتباربخشی دانشگاه