رضا عسگری غنچه 
  مدیر امور حقوقی دانشگاه
  دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی


   سید کمال موسوی
  کارشناس دفتر حقوقی
  فارغ التحصیل رشته حقوق ثبتی  مقطع کارشناسی


    علی بابایی
  کارشناس حقوقی
  فارغ التحصیل رشته حقوق قضایی، مقطع کارشناسی


   حمید صوفی نیارکی
  فارغ التحصیل رشته حقوق قضایی، مقطع کارشناسی


   لیلا استواری
  فارغ التحصیل رشته حقوق قضایی، مقطع کارشناسی


   رامین بخشی بی نیاز
  کارشناس امور حقوقی(فارغ التحصیل حقوق قضایی)


     اکبر گودرزوند
   کارشناس  امور حقوقی(فارغ التحصیل حقوق قضایی)


      حسن علی بخشی
  کارشناس املاک (فارغ التحصیل حقوق ثبتی)

  تلفن تماس: (33379016)(28)(98+)


  شرح وظایف :
  1-طرح و تعقیب دعاوی اعم از حقوقی و کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی
  2-دفاع از حقوق و مصالح سازمان در دعاوی مطروحه له یا علیه سازمان
  3-ایفای وظایف نمایندگی حقوقی سازمان در کلیه مراجع قضایی، اداری ، انتظامی و سایر نهادها و موسسات دولتی
  4-دفاع از حقوق ومصالح سازمان در دعاوی مطروحه علیه سازمان در دیوان عدالت اداری
  5-دفاع از حقوق و مصالح سازمان در دعاوی مطروحه علیه سازمان یا واحدهای تابعه در مراجع و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار
  6-اخذ وثیقه ملکی از دانشجویان بورسیه خارج از کشور
  7-اخذ ضمانت نامه بانکی و سند تعهد خدمت از دانشجویان متقاضی اعزام به خارج از کشور
  8-اخذ تعهد محضری از کارمندان واجد شرایط استفاده از ماموریت آموزشی
  9-انجام کلیه امور ثبتی مربوط به سازمان
  10-تهیه نمونه قراردادها و تائید قراردادهای انعقادی
  11-جمع آوری قوانین و مقررات ، نظریات مشورتی ، آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
  12-پیگیری امور جاری دفتر
   
   اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت
   
   شرح وظایف مسئول دفتر حقوقی
  1. جمع آوری ،بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارایه نظرات و آراءمشورتی در پاسخ پرسشهای بعمل آمده از طرف واحدهای تابعه در زمینه های حقوقی ،کیفری ،اداری .
  2. جمع آوری ،بررسی اطلاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی در مراجع صلاحیتدار.(دادسرا،دادگستری ،دیوان عدالت اداری ،اداره کار و امور اجتماعی ، شهرداریها و...)
  3. شرکت در جلسات ،استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد یا قبول آن .
  4. تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع به همکاران .
  شرح وظایف کارشناسان دفتر
  1. تنظیم لایحه دفاعیه و شرکت در جلسات رسیدگی استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد یا قبول آن.
  2. بررسی عرایض و شکایات واصله و تهیه پاسخ لازم و اعلام آن به مسوول واحد.
  3. پیگیری امور مربوطه پس از ارجاع آن از سوی مسوول واحد.
  4. پیگیری پرونده های قضایی از طریق مراجع انتظامی


  6.0.9.0
  گروه دورانV6.0.9.0