دکتر عبداله دیدبان / فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

    

                                    

عضو هیات علمی (استادیار) دانشگاه علوم پزشکی قزوین

    دریافت رزومه

    شرح وظایف رییس دانشگاه

    نحوه اخذ وقت ملاقات با رییس دانشگاه

   فرم درخواست ملاقات با رییس دانشگاه


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0