دفتر کارآفرینی
    

 آدرس پستی : قزوین - بلوار نواب شمالی - مجتمع ادارات - ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه
تلفن تماس / نمابر : (33373348)(28)(98+)
 پست الکترونیک :karafarini@qums.ac.ir

 مروری بر کارآفرینی و اشتغال‌زایی
تعریف و مفهوم کارآفرینی:
 کارآفرینی یا Enterprenurship عبارتست از: فرآیند نوآوری و بهره‌گیری از فرصت‌‌ها با تلاش و پشتکار بسیار همراه با پذیرش ریسک‌های مالی، روحی و اجتماعی که با انگیزه توفیق‌طلبی، رضایت شخصی، استقلال و کسب سود مالی صورت پذیرد.
 کارآفرینی: خلاقیت و کسب و کارهای مخاطره‌آمیز، سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم می‌کنند. کارآفرینانی که در رأس کسب و کارهای مخاطره‌آمیزند، در جستجوی فرصت‌ها هستند و خلاقیت‌ها، ابزاری برای موفقیت آنها تلقی می‌شود. کارآفرینان به عنصر تغییر به عنوان یک پدیده معمولی می‌نگرند و همیشه در جستجوی تغییرند، به آن واکنش نشان می‌دهند و از آن به‌عنوان یک فرصت بهره‌برداری می‌کنند.
  سرمایه‌هایی که به‌وسیله کارآفرینان ایجاد می‌شود: سرمایه هنری ـ سرمایه مالی ـ سرمایه محیطی ـ سرمایه اجتماعی
مراحل فرآیند کارآفرینی:
مرحله 1: توسعه یک ایده جدید یا گسترش یک ایده قدیمی
مرحله 2: مطالعه و بررسی ایده‌ها
مرحله 3: آماده کردن یک طرح شغلی، طرح بازاریابی و بررسی امکانات
مرحله 4: جستجوی منابع مالی
مرحله 5: اجرای طرح‌ها
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان:
1ـ افراد مصمم، جستجوگر و ریسک‌پذیر
2ـ دارای روحیه نیاز به موفقیت
3ـ داشتن شعور استقلال طلبی (از نظر شخصیتی و اقتصادی)
4ـ برخورداری از قدرت خود کنترلی و پرهیز از پراکندگی ذهن ( میدانم به‌دنبال چه چیز هستم)
5ـ بردبار و تحمل ناکامیابی و شکست
6ـ شیفته آنچه را تصور می‌کند (مصمم است که باید انجام دهد)
7ـ برخورداری از مقبولیت خوب اجتماعی و برخورداری از شخصیت جامع پذیر
 روش‌های ایجاد ویژگی‌های کارآفرینانه در مدیران:
ـ تشویق مدیران به پذیرش تغییر و فرصت جویی
ـ تقویت روحیه جسارت و ریسک‌پذیری
ـ افزایش توان مدیران برای ساعت‌ها کار طولانی از طریق افزایش جذابیت‌های کاری
ـ تشویق مدیران به ارائه ایده‌های خلاق و نوآورانه و حمایت آنها از این ایده‌ها
ـ تقویت آینده‌نگری و تمایل به پیشگام بودن
ـ تقویت و استقبال از چالش‌ها و کار تیمی
ـ تقویت مهارت‌های سازمانی در مدیران
ـ افزایش مذاکره و آشنایی با فنون مذاکره
ـ تقویت توفیق‌طلبی و پشتکار
 جایگاه اهمیت و ضرورت کارآفرینی:
 کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه است و از نظر برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و توسعه پایدار دارای اهمیت است، زیرا:
 1ـ موجب ایجاد اشتغال می‌شود.
 2ـ موجب افزایش سود و سرمایه سرمایه‌گذاران می‌شود.
 3ـ موجب دگرگونی ارزش‌ها و تحول ماهیت آنها می‌شود و ارزش‌های تازه‌ای بوجود می‌آورد.
 4ـ موجب پر شدن خلاء و شکاف‌های بازار کار می‌شود، یعنی با توجه به دگرگونی شرایط بازار کار و فراهم شدن فرصت‌های تازه تصمیم‌های تازه‌ای گرفته می‌شود
5ـ موجب گذر از رکود اقتصادی، جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی و آسان شدن روند رشد و توسعه کشور می‌شود
6ـ کارآفرینی به هنگام بحران و ناتوانی بخش خصوصی در ایجاد اشتغال  می‌تواند باعث جلوگیری از پس روی اقتصاد شود.
 موقعیت و جایگاه دفاتر کارآفرینی در دانشگاه‌ها
رئیس دانشگاه
مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دفتر کارآفرینی
کارشناس اشتغال، کارشناس کارآفرینی، کارشناس آموزش، پژوهش و مشاوره/کارشناس آمار اطلاعات و اعتبارات
موقعیت دفتر کارآفرینی این دانشگاه:
رئیس دانشگاه
 مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دفتر کارآفرینی
کارشناس
اهم شرح وظایف دفاتر کارآفرینی مصوبه مورخ 10/7/1384هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 58800 مورخ 2/7/1384 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
1-      بررسی و مطالعه به‌منظور شناسایی وضعیت موجود اشتغال، ویژگی‌ها و نیازهای بازار کار در بخش‌های مرتبط با دستگاه و ارایه نتایج حاصل به وزارت کار و امور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع جهت بهره‌برداری در تهیه برنامه‌های تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار کشور
2-       بررسی و مطالعه و ارایه راهکار در زمینه چگونگی فراهم آوردن زمینه‌های مناسب جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اشتغال‌زا و ایجاد بنگاه‌های کسب و کار و ارایه نتایج حاصل به بالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور استفاده در تدوین سیاست‌های اشتغال کشور
3-      نظارت، پی‌گیری و حصول اطمینان از اجرای سیاست‌های اشتغال در مورد (مجوزهایی که به‌منظور تاسیس بنگاه‌های کسب و کار جدید صادر می‌شود) و همچنین  (قراردادهای داخلی و خارجی) توسط دستگاه ذیربط و ارایه نتایج به میزان اشتغال‌زایی طرح‌ها در این زمینه.  
4-      نظارت عالیه بر توزیع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال‌زا در حیطه فعالیت دستگاه مذکور و در چارچوب سیاست‌های اشتغال و حصول اطمینان از ایجاد فرصت‌های شغلی مورد انتظار و ارایه نتایج آن به بالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی.
5-       تهیه و ارایه گزارش نوبه‌ای از وضعیت اشتغال در دستگاه متبوع بر اساس دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی.
6-      مطالعه و بررسی در زمینه جایگزینی نیروی کار ایرانی با نیروی کار خارجی شاغل در دستگاه و پروژه‌های در دست اجرای آن و اعلام نتایج امر از طریق دستگاه متبوع به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای مورد نیاز.
7-       انجام وظایف و ماموریتهای ارجاعی از طرف وزیر کار و امور اجتماعی یا شورای عالی اشتغال که توسط بالاترین مقام دستگاه متبوع ابلاغ می‌گردد.
8-       ظرفیت‌سنجی از دستگاه متبوع (اشتغال در بخش دولتی) در پنج سال آینده و اعلام آن از طریق دستگاه متبوع به وزارت کار و امور اجتماعی جهت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر بخش آموزش عالی و سوق‌دهی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار.
9-       مطالعه و بررسی طرح‌ها و ایده‌های کارآفرینی در حوزه وظایف دستگاه متبوع و ارایه پیشنهاد به وزارت کار و امور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع.
10-   جمع‌آوری آمار و اطلاعات مربوط به شاغلین خارجی در هر دستگاه و پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی وابسته به آن و ارایه گزارش‌های دوره‌ای به وزارت کار و اموراجتماعی 
 تفاهم نامه‌های منعقده:
- تفاهم نامه بین وزارت کار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهداف ایجاد 20000 فرصت شغلی پزشکی و پیراپزشکی در هر سال در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت 34055 هیئت وزیران مورخ 5/9/84 موضوع: آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین)
- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا و کارآفرین در حوزه نظام سلامت از محل اعتبارات بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین
- تفاهم نامه بین صندوق مهر رضا(ع) و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور با هدف :اعطای تسهیلات از محل اعتبارات صندوق به فارغ التحصیلان وزارت بهداشت به منظور راه اندازی کسب کارهای خرد زیر 10 نفر کار کن
- تفاهم‌نامه بین وزارت تعاون و وزارت بهداشت با اهداف:
ـ معرفی متخصصان حوزه وزارت بهداشت در قالب گروه‌های کاری منسجم به وزارت تعاون و تشکیل شرکت تعاونی برای این گروه از سوی وزارت تعاون و اعطای تسهیلات از محل اعتبارات بخش بهداشت و درمان وزارت تعاون.
 ـ اولویت داشتن شرکت‌های تعاونی فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی و پیراپزشکی که با مجوز مأخوذه از وزارت بهداشت تشکیل شده‌اند در استفاده از کلیه اعتبارات و تسهیلات مرتبط با حوزه وزارتین.
 ـ تشکیل جلسات و بازدیدهای کارشناسی و مدیریتی مشترک طرفین.


 فرم اطلاعات ثبت نام جویندگان کار گروه پزشکی و پیراپزشکی

 مراحل ثبت شرکت تعاونی -نمدار فرایند تسهیلات اداره کل تعاون استان قزوین

 تازه ها

   طرحهای تیپ گروه پزشکی و پیراپزشکی   

 فرم کسب و کار

  طرح توجیه فنی ، اقتصادی (فرم کسب و کار)


 سازمانهای همکاری کننده با دفتر کارآفرینی : 

سازمان کار و امور اجتماعی ـ اداره تعاون ـ صندوق مهر امام رضا (ع)


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0