معرفی اعضاء هیأت:

 جناب آقای دکتر عبداله کشاورز رییس هیأت-متخصص طب سنتی

 جناب آقای محمد مرادی نائب رییس هیأت-کارشناس ارشد بهداشت روان(عضو هیئت علمی)

 جناب آقای عیسی کشاورز معتمدی دبیر هیأت- کارشناس حقوق

 جناب آقای مهندس علی جعفری عضو علی البدل -فوق لیسانس مهندسی صنایع/ایمنی صنعتی

 جناب آقای دکتر محمدرضاملکی عضو علی البدل-فوق تخصص کودکان

 جناب آقای داوود رحیمی شاد مسئول دفترهیأت – فوق لیسانس مدیریت

 

- آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداري

- قانون رسیدگی به تخلفات اداري

-  آئين نامه پيشگيري و مبازره با رشوه در دستگاههاي اجرا 

- آیین نامه مربوط به حضور  غیاب کارکنان

 

آدرس: بلوار میرداماد-ابتدای خیابان شهید دکتر مفتح(غیاث آباد) ساختمان شماره 2 ستاد- شماره تماس هیأت 33689960


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0